۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين

- مطالب وبسایت "خانواده با نشاط" صرفاً به منظور آگاهی رسانی به مخاطبین محترمی که مایل به کسب اطلاعات علمی در حوزه‌های مختلف سلامت خانواده در چهار بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی می­باشند، طراحی شده است.

 - اقتباس و کپی از محتویات این سایت با و بدون اجازه و حتی بدون ذکر ماخذ برای همگان آزاد است.

 -وب سایت خانواده با نشاط به جز وب سایت خود به آدرس happyfamily.ir و happyfamily.kmu.ac.ir، شعبه یا دفتر نمایندگی دیگری در ایران یا خارج از ایران ندارد.