۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين

با توجه به لزوم دسترسی به آموزش های علمی آسان و کاربردی، این سایت با حمایت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان و با هم فکری و مشارکت کارشناسان حوزه آسیب های اجتماعی و سلامت خانواده این مرکز راه اندازی شد.

طراحی و راه اندازی اولیه این سایت را جناب آقای مهندس ایمان حلاوتی و بعد از آن سرکار خانم مهندس شریفی عهده دار بوده اند.

طراحی وصداگذاری اکثرکلیپ ها اثر هنری جناب آقای دکتر سهیل سریزدی می­ باشد.

طراحی کاریکاتور ها را جناب آقای محمد ­صالح رزم­ حسینی عهده ­دار بوده اند.

مدیریت اجرایی سایت بر عهده جناب آقای دکتر برهانی، خانم مژگان نگارستانی و آقای صابر امیرزاده می باشد.

اعضای هیات علمی که درتولید این کلیپ ها نقش داشته اند به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

دکترمینا دانایی

دکتر محسن مومنی

دکتر نوذر نخعی